logo
GALLERY

Nagrade

2017/09  –  foto natječaj Reka Mura od pomladi do poletja

U susjednoj Sloveniji na foto natječaju “Reka Mura od pomladi do poletja” u kategoriji “reka Mura in ljudje” osvojio sam prvo mjesto sa fotografijom mosta na rijeci Muri kod Kotoribe. Izložba je bila održana u prirodi kraj Mure.

1.mjesto za fotografiju mosta na rijeci Muri kod Kotoribe u kategoriji “Ljudi i Mura”

2017/04  –  DFM – Digital foto magazin

U 87.broju časopisa DFM (Digital foto magazin) prva nagrada za najbolju fotografiju na temu  zima osvojila je moja fotografija “Dobra”

DFM – prvo mjesto za fotografiju “Dobra”

2016/07  –  LAG Mura Drava

Drugo mjesto na foto natječaju LAG Mura Drava pod nazivom LAG Mura -Drava u fotografijama osvojila je fotografija Sunset Mirror

Sunset mirror

2015/07  –  LAG Međimurski doli i bregi

Prvo mjesto na foto natječaju LAG Međimurski doli i bregi pod nazivom Moji doli  i bregi osvojila je fotografija Mlin na Muri.

Mlin na Muri

2015/05   –   Priroda mojeg zavičaja Međimurja

Drugo mjesto za fotografiju Mura’s lullaby na foto-natječaju “Priroda mojeg zavičaja MeđimurjaMeđimurska priroda – Križovec

Mura’s lullaby

 

1.mjesto: Sabol, 2.mjesto: Ludaš, foto: Mia Mance

 

2015/01  –  Fotozine Klickalica

Prvo mjesto na Fotozine Klickalici na temu “Zima” najvise glasova osvojila je fotografija Dobra.

Dobra