logo
GALLERY

Focus stacking

6 years, 6 months ago Blog 0

Fokus Stacking – jedan koristan aplikativni alat koji nam omogućuje slaganje i spajanje uskih dubinskih oštrina sa više  fotografija istog motiva gdje je rezultat te obrade potpuno oštri i fokusirani cijeli motiv.

Petar Sabol Sharpeye – portret leptira iz 27 fotografija

Gornja fotografija mog klupskog kolege Petra Sabola  djeluje kao normalna fotografija portreta leptira. No, ona je nastala iz čak 27 fotografija, sa otvorom blende na  f11, pomoću alata Fokus Stacking.

Fokus stacking se najčešće koristi kod macro fotografije. Zašto? Da bi što bliže fotografirali neki sitni motiv moramo imati macro objektiv ili koristiti neku drugu tehniku dobivanja raznih uvećanja i time što dublje ušli u macro svijet. Kad se dobije željeno uvećanje tad nastaje problem širine dubinske oštrine.

Širina dubinske oštrine ovisi od tri faktora:

–   otvor blende – manji f broj, uža dubinska oštrina

–   žarišna duljina objektiva – veća žarišna duljina, uža dubinska oštrina

–   udaljenost od objektiva – bliže objektivu, uža dubinska oštrina

U macro fotografiji poželjno je imati objektiv sa što većom žarišnom duljinom i naravno objekt fotografiranja moramo što više približiti  objektivu da iskoristimo macro opciju i dobijemo željene detalje. To sve rezultira jako uskim poljem dubinske oštrine čija širina može biti i desetinku milimetra. Zato zatvaramo blendu da dobijemo što šire polje dubinske oštrine.

Ako fotografiramo npr. pauka veličine 1 cm a širina dubinske oštrine nam je 2mm tada dobivamo prednji dio pauka u fokusu dok je ostatak insekta zamućen. Da bi dobili cijeli pauk u fokusu moramo ga fotografirati u nekoliko fotografija sa različitim pozicijama dubinske oštrine  i na kraju ga spojiti sa alatom fokus stacking.

Kako fotografirati:

–   fotoaparat nam mora biti  na stativu ili nekoj stabilnoj podlozi

–   objekt koji se fotografira mora biti totalno miran

–   isključimo auro fokus na aparatu te ručno gibamo fokus kroz objekt i fotografiramo

Ja sam za primjer uzeo kovanicu od jedne kune i sa macro objektivom Tamron 90mm te blendom na f8  fotografirao kovanicu sedam puta ručno mičući fokus, ili ti  polje dubinkse oštrine, od prednjeg dijela kovanice prema stražnjem djelu. Ispod vidite tri (od sedam) fotografije te kovanice sa položajima dubinske oštrine na početku, u sredini i na kraju kovanice.

1 kuna – u fokusu je prednji dio kovanice

1 kuna – u fokusu je sredina kovanice

1 kuna – u fokusu je stražnji dio kovanice

Kad imamo određeni broj fotografija tada treba sa nekim od programa za obradu fotografija napraviti Focus stacking. Ja ću opisati kako se to radi u Photoshopu.

Postupak obrade fotografija:

–   otvorimo sve fotografije u Photoshopu

–   Iz izbornika File odaberemo Automate pa zatim Photomerge

–   u prikazanom prozoru 1) za Layout odaberite Auto  2) maknite kvačicu sa opcije Blend Images Together  3) dodajte fotografije na listu klikom na  Add Open Files  4) kliknite OK

–   kad računalo završi sa radom označite u desnom kutu sve fotografije na listi.

–   iz izbornika Edit odaberite Auto-Blend Layers 

–   ova funkcija nam omogućava spajanje fotografija u panoramu ili pak spajanje fokusiranih područja iz fotografija

–   odaberemo Stack images i kliknemo OK

–   računalo će raditi neko vrijeme. Sve ovisi koliko fotografija se obrađuje, koliko su one podatkovno velike i, naravno, kakvu kantu od računala imamo.  :)

–   rezultat obrade bi trebala biti fotografija sa spojenim fokusiranim dijelovima svih obrađenih fotografija. Kao što vidimo na donjoj fotografiji cijela kovanica je u fokusu. Fotografija može imati neke nepravilnosti kod spajanja (npr.kod pozadine, u mom slučaju). To popravimo određenim alatima.

–   zadnji korak – idemo na File pa Save As… i snimimo dobiveni rezultat kao JPEG ili neki drugi željeni format.

rezultat focus stackinga iz 7 fotografija kovanice

Još jedna fotografija leptira kolege Petra Sabola. Nastala je pomoću alata focus stacking spajanjem 9 fotografija na blendi f10.

Petar Sabol Sharpeye – leptir iz 9 fotografija

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>